Site Maker

Kinderen en een uitvaart

Kinderen zijn in hun beleving van de dood vaak heel onbevangen.
Ze zeggen wat ze zien en voelen. Dat kan ontwapenend, steunend en ontroerend zijn. Zij verliezen niet alleen iemand van dichtbij, maar ook hun eigen vertrouwde omgeving is in deze periode anders.
Er is verdriet en weinig aandacht voor de dagelijkse gang van zaken.

We kunnen kinderen het verdriet om het verlies niet besparen,
wel kunnen we ze leren dat de dood bij het leven hoort en ze, op een voor hen passende manier, betrekken bij de uitvaart. Er zijn verschillende mogelijkheden om kinderen te betreken bij het afscheid en de uitvaart.

Samen met u zoeken wij naar een passende vorm.

Door ze een rol te geven, voelen ze zich erkend en betrokken en dat helpt het kind een plek te geven aan het verdriet en het gemis

Voorbeelden:
Het maken van een tekening voor op de rouwkaart
Het plakken van postzegels
Helpen bij het uitzoeken van de kist en de kleding die de overledene aankrijgt
Het beschilderen van de kist
Het maken van een bloemstuk
Bloemen dragen
Helpen bij het dragen van de kist
Een gedicht of een verhaal vertellen tijden de afscheidsplechtigheid
Zingen of dansen tijdens de afscheidsplechtigheid
Ballonnen oplaten of het aansteken van kaarsjes rondom de kist

De band tussen ouders en kind is de meest intense van alle relaties.
Het verlies van een kind, is het verlies van een deel van jezelf.

Hoe ga je hier mee om?

Het verdriet om een overleden kind is allesoverheersend en maakt je als ouder enorm kwetsbaar. Juist dan is het belangrijk om de touwtjes zelf in de hand te houden en op je eigen manier afscheid nemen. Samen met u zoeken we naar de goede plek, warme woorden en passende rituelen voor een passend afscheid.

Ergens ontastbaar ver...........................
schittert dierbaar een lieve kleine ster,
deze zal heel goed weten dat wij nooit vergeten.
Schitter maar lieve ster en straal maar zacht
jij blijft altijd een deel van ons zoals een mooi
sterretje behoort tot de nacht

De uitvaart van baby's, kinderen en jongeren

Op zich kunnen we begrijpen dat mensen eens moeten sterven. zolang dat in de 'juiste volgorde' gaat (de oudsten het eerst) kunnen we er enigszins mee leven. Maar mensen die naar ons gevoel te vroeg doodgaan daar kunnen we veel moeilijker mee omgaan, vooral als het kinderen betreft. Als een baby, kind of jongere overlijdt, is het enige wat we nog kunnen doen voor dit kind, de uitvaart regelen op een manier die bij hem of haar en bij onszelf past. Het kan een eerste stap zijn in het rouwproces. Mensen die het niet kunnen of mogen doen op hun eigen manier zijn hier vaak nog jarenlang boos over en komen vaak niet aan hun verdriet toe.

Rouwdrukwerk en advertentie

Er is tegenwoordig een grote keus in rouwdrukwerk voor baby's en kinderen. Wij hebben daarvoor een speciaal boek met voorbeelden van rouwbrieven bij het sterven van kinderen en jongeren. Veel ouders kiezen er voor om zelf iets te ontwerpen. Heel vaak wordt bij baby's op de voorzijde van de kaart gekozen voor een afdruk van de handjes en/of de voetjes. Broertjes of zusjes kunnen een mooie tekening maken of het gekozen geboortekaartje wordt in aangepaste vorm gebruikt. Wij hebben voor u ook boeken van andere collecties waaruit een keuze gemaakt kan worden. Een andere manier van 'aanzeggen' is en advertentie in de krant. Vrij kostbaar maar anderzijds wordt een grote groep mensen bereikt. Bij de advertentie in de krant worden ook vaak afbeeldingen gebruikt die meteen duidelijk maken dat het hierbij om een baby of kind gaat.

Opbaren

De meeste ouders kiezen ervoor om hun baby of kind thuis op te baren op een eigen kamertje. Er zijn speciale koelingen beschikbaar voor kinderkistjes of om in het wiegje of bed te gebruiken. Je kunt dan op ieder gewenst moment bij je kind zijn en hoeft daarbij met niemand rekening te houden. Het kind ligt in de vertrouwde omgeving. Ook voor broertjes of zusjes is dit fijn.

De meeste kinderen voelen zich daar meer op hun gemak dan in een uitvaartcentrum. Kinderen die op bezoek komen, ervaren het ook als een veilige omgeving. In een rouwcentrum opbaren kan ook. Meestal wordt het kind dan omringd door eigen attributen zoals knuffels, speelgoed en tekeningen van andere kinderen. Zo krijgt het toch iets vertrouwds.

Kistje, mandje of wikkeldoek

De laatste jaren heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden op het gebeid van babykistjes en mandjes. Eenvoudige vurenhouten kistjes, kistjes met ingelegde figuren en bekleding met dezelfde figuren. Bij jongeren wordt soms de airbruschtechniek gebruikt of wordt de kist beschilderd in de kleuren van de favoriete voetbalclub. Begraven in een kistje of mandje in niet wettelijk verplicht. er zijn ook prachtige afscheidsmandjes zoals een wikkelcocon.

Teksten

Meestal wordt een passende korte tekst of een gedicht gezocht voor boven de rouwkaart en de advertentie. Soms een persoonlijke tekst, een andere keer regels uit een kinderboek. Wij beschikken over diverse boeken waaruit voorbeelden te vinden zijn.

Bij een kinderdienst is het fijn om te kunnen beschikken over teksten die passen bij het verlies van een jong leven.
Er zijn diverse publicaties die een handreiking bieden, ze zijn allemaal bij ons beschikbaar u kunt deze gebruiken
en wij kunne u eventueel ook tips en advies even.

Het meest gebruikte boekje is 'Als vlinders spreken konden' van Yvonne van Emmerik. hierin staan met name
gedichten en ook een enkel verhaal.

Ze zijn ingedeeld op gebruik per leeftijd: vanaf peuters en kleuters tot jongeren.
Ze gaan over verlies van ouders, opa en oma, broers of zus of vriendje.

Paul Warnerdam en Anna Konings schreven de bundel 'UitZicht' met gedichten over de dood in ons leven.
Speciaal voor het overlijden van (te vroeg geboren) baby's schreef Yvonn van Emmerik het kleine gedichtenboekje
'Roerloos'. ook Ina Sipkes de Smid publiceerde in 1999 een gedichtenbundel rondom verlies van jong leven
'De letters van je lichaam staan in mijn hart geschreven'

Overlijden van (te vroeg geboren) baby's

Zwangerschap leidt tot blijdschap en verwachting van een nieuw leven. groot is dan ook het verdriet wanneer een kindje levenloos geboren wordt of vlak na de geboorte overlijdt.

Vanaf 24 weken zwangerschap is het verplicht een baby aan te geven bij de burgerlijke stand. bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag dat ook maar is het niet verplicht.

Tegenwoordig nemen prille ouders steeds vaker het besluit hun onvoldragen baby, jonger dan 24 weken, wel aan te geven. het is het formeel erkennen van het bestaan van hun kindje, mede doordat het gepaard gaat met enkele formele handelingen.

Het kindje komt in het geboorteregister en desgewenst in het trouwboekje. Baby's die bij een zwangerschap van 24 weken of langer geboren worden, moeten aangegeven worden en komen altijd in het geboorteregister en het trouwboekje (als de ouders gehuwd zijn).

Bij dezelfde gang naar het gemeentehuis kan ook het overlijden van de baby gemeld worden. dit hoeft niet per se door de uitvaartverzorger te gebeuren, de vader of iemand anders die weet heeft van het overlijden , mag dit ook doen.

Hierbij is een 'verklaring van overlijden' nodig van een arts. De ambtenaar maakt een 'akte van overlijden' op. Desgewenst krijgt degene die de aangifte doet daar een uittreksel van mee. Ook schrijft de ambtenaar een 'verlof tot begraven of cremeren ' uit. Deze wordt voorafgaand aan de begrafenis of crematie aan het personeel van de begraafplaats of crematorium afgegeven. Bij afwezigheid van dit document mag de begrafenis of crematie wettelijk niet plaatsvinden. Ten opzichte van vroeger is er veel veranderd in de omgang met ( de ouders van ) een overleden baby.

Bijvoorbeeld:

De wettelijke erkenning van vruchten jonger dan 24 weken door de mogelijkheid aangifte te doen van geboorte en overlijden.
De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden nu ook de uitvaart van een baby die nog geen 24 weken gedragen is het is niet helemaal duidelijk vanaf hoeveel weken zwangerschap zij dit doen maar vaak houden ze 16 weken aan.

In het ziekenhuis doet men alle moeite om ouders op hun eigen manier en in eigen tempo afscheid te laten nemen van hun baby.
De moeder mag de baby regelmatig bij zich hebben, veel ziekenhuizen werken samen met Stichting Make a Memory. Zij vervaardigen foto's voor familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby's vanaf 24 weken zwangerschap en kinderen tot en met 16 jaar. www.makeamemory.nl

Door de moderne technieken zijn er meer mogelijkheden tot thuisopbaring. Er is veel keuze in materialen zoals speciaal kinder rouwdrukwerk, kistjes, mandjes, wikkeldoekjes, kleine urnen en grafmonumenten.

Maar vaak is er ook behoefte om met een deskundige op dit gebied te praten, Wij staan altijd voor u klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Er zijn veel zelfhulporganisaties, mogelijkheden tot lotgenotencontact en informatieve websites gekomen waar ouders informatie, erkenning en steun kunnen krijgen.

De afscheidsdienst

Een afscheidsdienst voor baby's en kinderen worden meestal aangepast aan de jonge leeftijd. Naast gebruik van Bijbelse teksten worden ook gedichten, sprookje en verhalen gebruikt. ook delen uit kinder- of prentenboeken kunnen worden voorgelezen zoals 'Derk das blijt altijd bij ons'
of dierenverhalen van Toon Tellegen.

Bij afscheidsdiensten van jongeren spelen vrienden en vriendinnen vaak een grote rol. met zelfgeschreven gedichten, door zelf muziek te kiezen, of een erehaag te vormen.

Wanneer andere kinderen aanwezig zijn, zijn niet alleen geschikte teksten voor kinderen belangrijk maar ook dat de kinderen op andere manieren betrokken worden. Zo kunne ze helpen met het dragen van de kist, de bloemen of tekeningen maken, een kaarsje aansteken of een knuffel of bloem op het kistje leggen.

Het loslaten van het overleden kindje wordt met kinderen vaak symbolisch gedaan door na de dienst samen ballonnen op te laten waaraan de kinderen eventueel hun eigen kaartje gehangen hebben. Een schepje aarde op de kist gooien of bellen blazen bij het graf zijn ook vaak symbolische handelingen die veel indruk maken bij kinderen.

Vervoer

Het is wettelijk niet verplicht om een overledene met een rouwauto te vervoeren. Bij baby's en kleine kinderen nemen ouders dan ook vaak het kistje mee op de schoot in de eigen auto. Er zijn ook andere, duurdere alternatieven. Er is een bedrijf dat een speciale baby- of kinder rouwauto
te huur heeft, waarbij de ouders mee kunnen rijden en die ook voor de andere kinderen aantrekkelijke
vorm gegeven is.

Begrafenis of crematie

De keuze voor een begrafenis of crematie van een kind is heel persoonlijk. Veel ouders hebben er behoefte aan om een plek te hebben waar ze later naar toe kunnen gaan. Maar die mogelijkheid is er tegenwoordig ook bij cremeren. Sommige begraafplaatsen hebben naast een urnenmuur, ook urnengraven. De meeste begraafplaatsen hebben een speciaal kindergedeelte waar jong gestorven kinderenbij elkaar begraven worden. Bij cremeren komen de ouders voor de keuze wat er met de as gaat gebeuren. Hierbij zijn diverse mogelijkheden.

Wij kunnen u daarbij adviseren.