Mobirise

De dienst.

Bij een eigen manier van leven,
Hoort een eigen manier van afscheid nemen


Bij een kerkelijke uitvaartdienst leidt de pastor of de dominee de dienst. Bij andere godsdiensten is dat de rabbijn (jodendom), de imam (islam), en bij de hindoes de pandit.

Wanneer niet gekozen wordt voor een kerkelijke uitvaart wordt iemand anders gezocht om de dienst te leiden.
Wanneer de familie veel zelf invult, gaan Jan of Anja soms voor ,
introduceert hij of zij de sprekers en kondigt de muziek aan.

Wij kunnen dan in overleg met u ook een korte dienst samenstellen waarin de overledene wordt herdacht.

Vervoer

Het is wettelijk niet verplicht een overledene met een rouwauto te vervoeren.

Te voet mag ook en wordt wel eens gedaan als de afstand van huis naar aula of kerk niet te groot is. Soms wordt de oude lijkkoets weer eens van stal gehaald.

Annie M.G. Schmid werd bij haar uitvaart met een boot vervoerd.

Daarnaast is er de fietskar, motor met zijspan waarin een kist past en de uitvaartbus.Zelfs een eigen auto mag gebruikt worden en dat gebeurt ook wel eens.

Als bijvoorbeeld bij het overlijden van een lichamelijk gehandicapt kind waarbij de speciale aangepaste
auto of busje wordt gebruikt.

Uiteraard beschikken wij over eigen vervoer. 

Muziek

Waar woorden soms te kort schieten, kan muziek ten diepste binnen komen.

Muziek is dan ook bij de meeste uitvaarten een belangrijk onderdeel.. In de aula kan er gebruik worden gemaakt van muziek uit het bestand of u kunt de muziek zelf aanleveren.

In het crematorium wordt meestal gebruik gemaakt van cd muziek, zowel klassieke of moderne muziek is veelal beschikbaar.

Vrijwel altijd is het mogelijk de dienst op te nemen op CD of DVD.

Het is ook mogelijk om in het crematorium live muziek ten gehore te brengen. Wij beschikken over enige contacten die wij kunnen aanbevelen of u kunt natuurlijk zelf zorgen voor muziek, bijvoorbeeld kleinkinderen die een instrument bespelen, een familie ensemble of een eigen koortje,
in principe is alles bij ons mogelijk.

Bij een dienst in de Kerk wordt meestal gebruik gemaakt van een kerkkoor, maar ook hier zijn meer mogelijkheden hoewel het niet in alle kerken is toegestaan "ingeblikte"muziek te gebruiken.

Foto - DVD - Internet.

Tijdens de uitvaart gebeurd er zoveel dat je niet alles kunt zien en vasthouden.

Voor veel mensen is het dan ook prettig om achteraf nog eens foto's te zien of een dvd.

Dit kan geregeld worden binnen de familie of met behulp van kennissen, maar u kunt dit ook met ons overleggen, wij werken uitsluitend met onze vaste team van mensen.

Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is dit prettig.
Soms stellen ze na jaren vragen omdat ze piekeren over iets dat toen gebeurd is.

Het is dan fijn om samen terug te kijken. Voor kinderen is het helemaal zo dat ze heel veel niet zien en onthouden.
Vooral een dvd is dan prettig om ook na verloop van tijd nog eens uit de kast te kunnen halen.

Het is tegenwoordig ook mogelijk om de uitvaartdienst via internet uit te zenden zodat ook nabestaanden die ver weg wonen er enigszins bij kunnen zijn.

Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van deze dienst. 

Koffietafel

Nog even samenzijn na de uitvaart gebeurt meestal door middel van een koffietafel,
vaak is dat koffie met cake maar steeds vaker wordt er gekozen voor een iets meer uitgebreide koffietafel.