Mobirise

Uitvaartorganisatie ‘de Omarming’  


Want daarvoor hebben we toch die armen, 
om als het koud wordt rondom het hart,
elkaar te verwarmen.

Hartelijk welkom op onze site.

Wij hebben besloten een site te maken vanuit het idee dat u meer heeft aan veel informatie dan aan foto's
van diverse zaken. We weten uit ervaring dat een goede informatie belangrijk is in de dagen dat u te maken krijgt of
heeft met de dood. Mocht u toch nog vragen hebben bel ons dan gerust.

Email: info@deomarming.nu
Telefoon: 0596 - 68 23 08 altijd direct persoonlijk contact 24/7

Wie ontmoet u bij 'de Omarming'

Jan en Anja Woldhuis zijn de mensen achter 'de Omarming'

Vanaf het moment dat u een beroep op ons doet tot en met de afscheidsplechtigheid ondersteunen wij u met onze kennis en ervaring van 32 jaar (2017)

We hebben respect voor wensen en gebruiken vanuit diverse religies, tradities en culturen, en staan open voor uw eigen spirituele invulling.

Wij combineren een eigentijdse, persoonlijke aanpak met betrouwbaarheid en aandacht. Vanuit de visie dat afscheid een belangrijk onderdeel is van het leven, organiseren wij de uitvaart in nauwe samenwerking met u.

Een uitvaart regelen voor iemand kun je maar een keer doen, dus is aandacht voor kwaliteit van groot belang.

De wijze waarop de uitvaartbegeleider dit invult, is daarbij een belangrijke factor.

Bij ons staan tijd, aandacht en respect hoog in het vaandel.

Hoewel het regelen van een uitvaart vaak onder tijdsdruk moet gebeuren, nemen wij voor u in alle rust de tijd,En leggen niet in een keer alle beslissingen tegelijk aan u voor.

W
at meteen beslist moet worden, gebeurt meteen maar veel zaken kunnen ook enkele uren of een dag wachten.Zo wordt u niet overspoeld door een veelheid aan informatie en te nemen besluiten.

Dagelijks hebben wij contact met u om te kijken hoe het met u gaat en om de regelingen verder door te nemen.
Stap voor stap werken we met u samen om de uitvaart geheel naar uw wens te maken.

Jan of Anja zijn ook degenen die op de dag van uitvaart de leiding hebben..

Voorbespreking

Aan een voorbespreking kan behoefte bestaan wanneer iemand ziek is en het sterven dicht bij komt
of omdat u een naderend afscheid van een dierbare dient voor te bereiden of juist wanneer er nog geen directe aanleiding bestaat.

Wij bieden u de mogelijkheid om een voorgesprek met ons te hebben. In dit gesprek kunnen allerlei aspecten rondom de uitvaart aan de orde komen.
Het afscheid wordt bespreekbaar en vaak geeft dit rust. Na het gesprek ontvangt u van ons een verslag van wat is besproken en een begroting van de te verwachten kosten.

Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.

Na de uitvaart

Na de dagen van begeleiding en vormgeving van de uitvaart komt het moment van afscheid nemen van dagen van intensief contact.
We hebben na de uitvaart nog een paar maal contact, maar dan gaat het leven weer verder.

Hard werken
Om het verlies een plaats te kunnen geven, is het nodig die gevoelens en emoties te doorleven
Dit noemen we rouwen. Rouwen is een proces van aanpassen.
Het is uw proces om uzelf aan te passen aan de totaal veranderde omgeving.
Rouwen is hard werken, het belangrijkste is: ieder verwerkt het verlies op zijn of haar eigen wijze.

Nabespreken

Korte tijd na de uitvaart nemen we contact met u op om te vragen hoe het met u gaat.
Als u dat wenst maken we een afspraak om over de dagen na het overlijden en de uitvaart met elkaar te praten.

We hebben immers een intense tijd met elkaar beleefd en wij willen graag weten hoe u het afscheid heeft ervaren.

Wellicht heeft u nog vragen of zijn er zaken waarbij we u kunnen helpen,
bijvoorbeeld bedankkaartjes, een gedenksteen, het ophalen van de as, de bestemming van de as of een herinneringssieraad.

Wij zijn er ook dan voor u!